Zašto se naplaćuje administrativna naknada?

Program donacija softvera TechSoup Balkans naplaćuje administrativnu naknadu za svaki obrađeni zahtjev. Naknada pokriva troškove upravljanja programom donacija.Iako administrativne naknade variraju, organizacije svakako ostvaruju uštedu od 92-96% u odnosu na uobičajene maloprodajne cijene istog softvera.

Na temelju naplaćenih pristojbi TechSoup Balkans Program može nastaviti sa efikasnom ponudom doniranih proizvoda, po najboljim mogućim uslovima.

Podaci za plaćanja administrativne naknade: 

Bosna i Hercegovina (Hrvatska, Srbija, Crna Gora): 

Naziv računa: Fondacija Mozaik Techsoup
Banka: Sparkasse bank d.d

Broj računa: 1990490030045894     

INO PLAĆANJA

Ime računa: Fondacija Mozaik Techsoup
Ime banke: Sparkasse Bank dd, Zmaja od Bosne bb, Sarajevo
IBAN: BA 391990490030045894
SWIFT: ABSBBA 22

*Medjunarodne bankovne troškove transfera snose organizacije

*International bank transfer costs must be covered by organizations  

 

Makedonija (Albanija, Kosovo)

Ime računa: Metamorfozis – TechSoup (Метаморфозис – ТецхСоуп)
Ime banke: Sparkasse Bank Macedonia AD Skopje (Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје)

Broj računa: 250031000157749

INO PLAĆANJA

Ime računa: Metamorfozis
Ime banke: Sparkasse Bank Macedonia AD Skopje
Broj računa (IBAN): MK07250031000157652
SWIFT Code: INSBMK22

Za sva eventualna pitanja nam se možete obratiti na info@techsoupbalkans.org.

Administrativna naknada ne uključuje PDV.