TechSoup Balkans Politika privatnosti

TechSoup Balkans Politika privatnosti

 

Zahvaljujemo vam se što ste dio TechSoup zajednice.

Ova Politika privatnosti opisuje vrste podataka koje prikupljamo i načine na koje ih prikupljamo, kao i način upotrebe, procesuiranja i načine prikazivanja podataka, u koje spadaju vaše lične informacije, a sve u vezi sa vašim pristupom i korištenjem proizvoda i usluga TechSoup Web-stranice. Ova Politika privatnosti isključivo ima namjeru da upravlja određenom Web-stranicom (određenim Web-stranicama) na koje je i postavljena, ukoliko nije drugačije naznačeno. TechSoup može posjedovati i / ili kontrolisati organizacije ili programe koji zbog svog jedinstvenog skupa aktivnosti mogu zahtijevati vlastitu Politiku privatnosti.

Ukoliko vidite nedefinisane termine u ovoj Politici privatnosti (kao što su "Web-stranica" ili "račun"), znači da je ostala ista definicija kako je i navedeno u našim Uslovima korištenja (Uslovi korištenja).

Kada se u Politici spominju izrazi „TechSoup," „mi“, „nas“, „naši“, oni se odnose i označavaju naziv TechSoup Balkans.

1. INFORMACIJE KOJE PRIKUPLJAMO

Postoje dvije opšte kategorije informacija koje prikupljamo.

1.1 Informacije koje nam vi dajete

1.1.1 Informacije koje su neophodne za korištenje ove Web-stranice (obavezne; nužne)

Zahtijevamo i prikupljamo sljedeće lične informacije o vama, kada ste korisnik ove Web-stranice. Ove informacije su neophodne za izvršenje ugovora u kojem je jedna ugovorna strana u stvari subjekt podataka, što nam omogućava da postupamo u skladu sa našim zakonskim obavezama koje proizilaze iz ugovora, a i uopšte. Sljedeće informacije su potrebne, jer bez njih ne bismo bili u mogućnosti da vam pružimo potrebne usluge:

 • Podaci o računu. Kada pristupite svom TechSoup računu, potrebno je da upišete određene informacije kao što su ime, prezime, vaša email adresa, nadimak zajednice i lozinka koju ste odabrali, kao i odgovor na sigurnosno pitanje.
 • Podaci o plaćanju. Da biste koristili određene mogućnosti ove Web-stranice (kao što je naručivanje proizvoda i usluga), od vas se može tražiti našoj trećoj Web-strani, koja obrađuje finansijske informacije, pružite određene dodatne informacije (kao što je broj vašeg bankovnog računa, ili informacije o kreditnoj kartici) kako bi se izvršio proces plaćanja. Sve finansijske informacije će prikupljati direktno treća strana koja vrši obradu podataka, u skladu sa njihovim politikama privatnosti.
 • Komuniciranje sa TechSoup-om i drugim korisnicima i klijentima. Kada komunicirate sa TechSoup-om ili kada putem Web-stranice komunicirate sa drugim korisnicima i klijentima, mi prikupljamo infomacije o vašoj komunikaciji i sve ostale informacije koje vi odlučite da podijelite sa nama.

Ukoliko želite biti korisnik ove Web-stranice, potrebno je da nam obezbijedite pomenute informacije; ukoliko niste spremni na ovaj korak, onda ne biste trebali koristiti ovu Web-stranicu.

1.1.2 Informacije koje vi odlučite da nam date (opcione, uz pristanak)

Iako to nije potrebno, možete odabrati dodatne lične informacije kako biste dobili bolji korisnički doživljaj prilikom korištenja Web-stranice. Ove opcione, dodatne informacije će biti procesuirane isključivo uz vaš pristanak i tu spadaju:

 • Dodatni podaci o računu. Možete odabrati da date dodatne informacije uz vaš postojeći TechSoup račun (kao što je vaš lični opis, lokacija i jezik(ci) koje preferirate). Ove informacije su javne i biće vidljive i drugima. Ukoliko ne želite podijeliti ove informacije s TechSoup-om, ili drugima, nemojte ih unositi u podatke na svom TechSoup računu.
 • Ostale Informacije. U svakom slučaju, možete odlučiti da nam date sve dodatne informacije prilikom ispunjavanja obrazaca, ili tokom pretraživanja, prilikom ažuriranja, ili dodavanja novih informacija na svoj TechSoup račun, prilikom davanja odgovora na ankete, stavljanja postova na forume u zajednici, prilikom učešća u promocijama, ili bilo kojim drugim mogućnostima koje ova Web-stranica nudi. U svakoj od ovih situacija,TechSoup će od vas tražiti neophodan pristanak.

1.2 Informacije koje mi automatski prikupljamo sa ove Web-stranice

Prilikom korištenja Web-stranice, mi automatski prikupljamo određene podatke, u koje spadaju lične informacije, zatim informacije o uslugama koje koristite i načinu na koji ih koristite. Ove informacije su neophodne za izvršenje ugovora u kojem je jedna ugovorna strana u stvari podatkovni subjekt, što nam omogućava da postupamo u skladu sa našim zakonskim obavezama koje proizilaze iz ugovora, i šire. Također, ove informacije su neophodne s obzirom na naš legitimni interes i potrebu da obezbijedimo dobro funkcionisanje i stalno poboljšanje funkcionalnosti ove Web-stranice.

 • Informacije o geografskoj lokaciji. Kada koristite određene usluge ove Web-stranice, nama to daje mogućnost da prikupimo informacije o vašoj tačnoj, ili približnoj lokaciji koja je vidljiva iz ovih podataka, kao što je vaša IP adresa, ili podaci koje pruža GPS na vašem mobilnom uređaju, a sve ovo sa namjerom da vam pružimo što bolji korisnički doživljaj. Većina mobilnih uređaja vam dopušta da kontrolišete dostupnost informacija o geografskoj lokaciji, kao i da isključite tu opciju u meniju sa postavkama. TechSoup je u mogućnosti da koristi ove informacije čak i kada ne koristite našu aplikaciju, ukoliko je konekcija uspostaavljena putem postojećih postavki, ili ukoliko to postavke na vašem uređaju dozvoljavaju.
 • Korištenje informacija. Prikupljamo informacije o vašoj interakciji sa ovom Web-stranicom na osnovu stranica, ili sadržaja koji pregledate, vaših pretraga koje su u vezi sa proizvodima i uslugama, zahtjevima za donacije koje ste postavili, kao i informacije o drugim aktivnostima koje obavljate na ovoj Web-stranici.
 • Log podaci i podaci o uređaju. Automatski prikupljamo log-podatke i informacije o uređaju odmah po pristupanju na ovu Web-stranicu, čak i kada nemate registrovan račun na TechSoup-u, ili kad niste logovani. U ove informacije spadaju, između ostalog: informacije o načinu na koji koristite ovaj Web-site (uključujući klikove na linkove aplikacija trećih strana), IP addresa, datum i vrijeme pristupanja podacima, informacije o hardware-u i software-u, informacije o dešavanjima na uređaju, jedinstvene identifikatore, podatke o padu, podatke o kolačićima i o stranicama koje ste pregledali, ili na koje ste odlazili prije, ili nakon korištenja ove Web-stranice.
 • Kolačići i slične tehnologije. Koristimo kolačiće i druge slične tehnologije, kao što su web-pratilice, pikseli i identifikatori mobilnih uređaja. Možemo također omogućiti našim poslovnim partnerima korištenje ovih tehnologija praćenja na web stranici ili angažovati druge da prate vaše ponašanje u naše ime. Možete onemogućiti upotrebu kolačića putem postavki preglednika.


2. KAKO UPOTREBLJAVAMO INFORMACIJE KOJE PRIKUPLJAMO

Koristimo, pohranjujemo i procesuiramo informacije, uključujući i lične informacije o vama kako bismo poboljšali funkcionalnost Stranice i kako bismo djelovali u skladu sa našim zakonskim obavezama.

2.1 Omogućavanje rada i poboljšavanje funkcionalnosti Stranice

 • Omogućava vam pristup i upotrebu Stranice.
 • Pruža vam mogućnost da komunicirate sa drugim korisnicima i klijentima.
 • Pruža mogućnost za bolje funkcionisanje, zaštitu, poboljšanje i optimizaciju Stranice i iskustava, putem stalne analitike i istraživanja.
 • Obezbjeđuje korisničke usluge.
 • Omogućava slanje poruka o uslugama, ili poruke u vezi sa podrškom, ažuriranje i obaviještenja o računu.
 • Omogućava slanje promotivnih poruka, kao i drugih informacija koje mogu biti interesantne, u zavisnosti od vaših preferenci (ovdje spadaju i informacije o TechSoup-u, ili ponudama i vijestima koje šalju donatori).

Sve ove informacije procesuiramo u skladu sa našim zakonskim interesom za poboljšanje Stranice, kao i u skladu sa iskustvima  naših korisnika i klijenata, a sve u skladu sa našim obavezama koje proizilaze iz ugovora sa vama. Možete se uvijek isključiti iz ove vrste komunikacije prateći instrukcije za odjavljivanje koje se nalaze u odjeljku komunikacije sa marketingom, ili u postavkama na vašem TechSoup računu.

2.2 Poslovanje u skladu sa zakonskim obavezama

 • Uključuje otkrivanje i sprječavanje prevare, spam-a, zloupotrebe, sigurnosnih incidenata i drugih štetnih aktivnosti.
 • Omogućava vršenje istraga o bezbijednosti i procjene rizika.
 • Verifikacija, ili potvrđivanje informacija koje dajete (kao što je, primjerice, potvrda vašeg ovlaštenja za zastupanje u ime neprofitne organizacije).
 • Vršenje provjera vezanih za baze podataka i druge izvora informacija, u mjeri u kojoj to dozvoljavaju važeći zakoni.
 • Rješavanje svih sporova sa bilo kojim korisnikom ili klijentom i sprovođenje naših sporazuma sa trećim stranama.
 • Sprovođenje naših Uslova korištenja i drugih politika.

Obrađujemo ove informacije s obzirom na naš legitimni interes i zakonsku obavezu da zaštitimo Web-stranicu, mjerimo adekvatnost provedbe naših ugovornih obaveza s vama i rad u skladu sa važećim zakonima. TechSoup može procesuirati vaše podatke ako je to potrebno za zakonske interese, osim ako su takvi interesi nadjačani interesima ili temeljnim pravima i slobodama nositelja podataka koji zahtijevaju zaštitu ličnih podataka.

3. DIJELJENJE i OBJAVLJIVANJE

Procesuiranje je zakonito samo i jedino ukoliko se primjenjuje jedno od sljedećeg:

3.1 Uz vaš pristanak

Tamo gdje ste dali svoj pristanak, dijelimo vaše podatke, uključujući i lične podatke, kako je opisano u trenutku pristanka. Ako sudjelujete u promotivnim aktivnostima koje provode TechSoup partneri ili treće strane, možemo također podijeliti informacije samo ukoliko ste nam prethodno dali svoju saglasnost.

3.2 Druge situacije

3.2.1. Profili i ostale javne informacije

Web-stranica vam omogućava objavljivanje informacija, uključujući i lične informacije koje su vidljive široj javnosti. Na primjer:

 • Dijelovi Web-stranica koje sadrže informacije vezane za vaš javni profil, kao što su: vaše ime i prezime, vaš opis, grad u kojem živite, su vidljivi ostalima.
 • Ako pošaljete sadržaj u forum zajednice ili forum za diskusiju, na blog ili ga objavite na nekoj od društvenih mreža, ili koristite neku od sličnih funkcija sajta, taj sadržaj je javan i vidljiv svima.

Informacije koje dijelite javno na Web-stranici mogu se indeksirati pomoću tražilica treće strane. Ako promijenite sadržaj svoje stranice koji je namijenjen za javnost, ove tražilice možda neće biti u mogućnosti da to ažuriraju u svojim bazama podataka. Ne vršimo kontrolu prakse tražilica trećih strana i oni mogu koristiti skrivenu memoriju koja sadrži vaše prethodne podatke.

3.2.2. Usklađenost sa zakonom, odgovaranje na pravne zahtjeve, sprečavanje štete i zaštita naših prava

TechSoup može predočiti vaše informacije, uključujući tu i lične informacije, sudovima, organima za sprovođenje zakona, državnim vlastima, ili ovlaštenim trećim stranama, ukoliko postoji potreba i do one mjere do koje nam to zakon dozvoljava, ili ukoliko je takav zahtjev osnovan i razložan i u takvim slučajevima potrebno je: (I) da ispunjava pravne obaveze (II) zadovoljava pravni proces i u vezi je sa tvrdnjama iznesenim protiv TechSoup-a, (III) da odgovara za verificirane zahtjeve u vezi sa krivičnom istragom, ili navodnim, ili sumnjivim protuzakonitim aktivnostima, ili drugim aktivnostima koje mogu ekspoinarit nas, vas, ili bilo kojeg našeg korisnika koji može biti pozvan na pravnu odgovonost, (IV) da izvršava i administrira naše Uslove za pružanje usluga ili drugih sporazuma sa našim korisnicima i klijentima, ili (V) da štiti prava, vlasništvo ili ličnu bezbijednost TechSoup-a, njegovih uposlenika, korisnika, klijenata i javnosti.

Kada se ukaže potreba, možemo obavijestiti korisnike i klijente o pravnim zahtjevima okoliko: (I) davanje obavijesti nije, samo po sebi, zakonski zabranjeno, ili zabranjeno sudskom odlukom, važećim zakonom, ili (II) ukoliko mi vjerujemo da je slanje obavijesti uzaludno, neučinkovito, stvara rizik od povrede, ili tjelesne povrede pojedincu, ili grupi, ili pravi, ili povećava rizik od prevare i zloupotrebe TechSoup imovine, njegovih korisnika, klijenata i same Web-stranice. U slučajevima u kojima postupamo u skladu sa zakonskim zahtjevima bez prethodne obavijesti iz pomenutih razloga, pokušat ćemo obavijestiti tog korisnika ili klijenta o zahtjevu nakon utvrđivanja činjeničnog stanja, tamo gdje je to izvodljivo i tamo gdje utvrdimo da nas ništa ne sprječava u najboljim namjerama.

3.2.3 Kompanije trećih strana

TechSoup Balkans sklapa ugovore sa trećim stranama s ciljem obezbjeđivanja određenih donacija TechSoup korisnicima, klijentima, ili kompanijama koje nude svoje proizvode i/ili usluge na Web-stranici („Kompanije trećih strana“). TechSoup će podijeliti vaše Podatke o računu sa Kompanijama trećih strana u slučajevima kada tražite donacije, ili nabavljate proizvode i/ili usluge od neke od ovih Kompanija trećih strana. U takvim slučajevima potrebno je da TechSoup podijeli Podatke o računu, u šta spadaju i vaše lične informacije, kako bi došlo do izvršenja ugovora između vas i Kompanije treće strane. Vaši Podaci o računu će biti procesuirani u skladu sa politikama privatnosti ovih Kompanija trećih strana. Ukoliko to bude potrebno, možemo vam obezbijediti ove politike.

3.2.4 Provajderi usluga

Budući da je TechSoup globalna mreža, samim tim i aktivnosti se sprovode globalno. Iz tog razloga TechSoup koristi veliki broj trećih strana kako bi nam pomogao da pružimo usluge u skladu sa ponudama na ovoj Web-stranici. Provajderi usluga mogu biti locirani unutar, ili izvan Evropskog privrednog prostora („EEA“) EEA ujedinjuje zemlje članice EU i tri države članice EEA, EFTA (Island, Lihtenštajn i Norveška) u jedno tržište koje se rukovodi istim osnovnim pravilima (kao što je GDPR).

Na primjer, provajderi usluga na mogu pomoći da: (I) provjerimo vaš identitet, ili da potvrdimo vjerodostojnost vaših identifikacijskih dokumenata, (II) da provjerimo informacije koje se nalaze i u javnim bazama podataka, (III) da izvršimo provjeru podobnosti, ili policijsku provjeru, spriječimo prevaru, ili izvršimo procjenu rizika, (IV) da radimo na razvoju proizvoda, održavanje proizvoda i debugging, (V) da nam dopuste izvršavanje TechSoup usluga putem platformi trećih stranja i putem njihovih softverskih alata (npr, putem integracije sa našim API), ili (VI) da obezbijedi uslugu klijentima, reklamiranje, ili usluge plaćanja. Ovi provajderi imaju ograničen pristup vašim informacijama, s ciljem izvršavanja određenih zadataka u vaše ime, a ugovorom su obavezani da štite podatke i da ih koriste isključivo u svrhe kako je to navedeno i koje su u skladu sa Politikom privatnosti.

Ako TechSoup mora podijeliti vaše podatke, uključujući i lične podatke, s davateljem usluga, kako bismo osigurali adekvatnu sprovedbu našeg ugovora s vama, onda nam je to dozvoljeno.

 

3.2.5 Poslovni transferi

Ukoliko TechSoup Global poduzima, ili je uključen u bilo kakvo spajanje, kupovinu, reorganizaciju, prodaju imovine, bankrot, ili stečaj, tada možemo prodati, izvršiti transfer, ili podjelu dijela, ili cjelokupne naše imovine, uključujući i vaše informacije u vezi sa takvim vrstama transakcija, ili prilikom razmatranja takvih transakcija (npr. due diligence/dubinska analiza). U ovakvom slučaju, TechSoup Balkans će vas obavijestiti prije nego što dođe do prenošenja vaših ličnih informacija i prije nego što one postanu predmet drugačije Politike privatnosti.

3.2.6 Agregirani/objedinjeni podaci

U mogućnosti smo također dijeliti agregirane podatke (informacije o našim korisnicima koje iskombinujemo na način da se one više ne mogu poistovjetiti, ili povezati sa bilo kojim pojedninačnim korisnikom) i druge anonimne informacije za regulatornu usklađenost, analize industrije i tržišta, uvide u poslovanja određenih sektora, demografsko profiliranje, marketing, oglašavanje i ostale poslovne svrhe. Ovakve agregirane/objedinjene podatke možemo objavljivati i u javnosti.

4. PARTNERI TREĆE STRANE & INTEGRACIJE

Ova Web-stranica može sadržavati linkove sa web stranicama, ili uslugama trećih strana, kao što su integracije trećih strana, usluge ko-brendiranja, ili usluge brendiranja trećih strana („Partneri treće strane). TechSoup nije vlasnik, niti kontroliše ove Partnere treće strane, a u slučajevima vaše interakcije sa njima, može se desiti da dajete informacije direktno Partnerima treće strane, TechSoup-u, ili i jednima i drugima. Ovi Partneri treće strane će imati svoja pravila o načinu prikupljanja, upotrebe i objavljivanja informacija. Podstičemo vas da pregledate politike privatnosti drugih web stranica koje koristite i posjećujete.

5. VAŠA PRAVA

Možete primijeniti sva prava opisana u ovom odjeljku slanjem e-pošte na support@techsoupbalkans.org. Imajte na umu da od vas možemo tražiti da potvrdite svoj identitet prije poduzimanja daljnjih radnji na vaš zahtjev.

5.1 Upravljanje vašim informacijama

Možete pristupiti i ažurirati neke od vaših informacija putem opcije Postavke računa. Odgovorni ste za ažuriranje sopstvenih podataka.

5.2 Ispravljanje netačnih ili nepotpunih podataka

Imate pravo zatražiti da ispravimo netačne ili nepotpune lične podatke o vama (a koje ne možete sami ažurirati unutar vašeg TechSoup računa).

5.3 Pristup podacima i prijenos podataka

U nekim pravnim sistemima važeći zakon vam dozvoljava da zatražite kopije ličnih podataka koji se nalaze kod nas. Također možete imati i pravo tražiti kopije ličnih podataka koje ste nam dostavili u strukturiranom, uobičajenom obliku i programskom jeziku koji uređaj može čitati i / ili zahtjevati od nas da pošaljemo ove informacije drugom provajderu usluga (tamo gdje je to tehnički izvodljivo).

5.4 Pohranjivanje i brisanje podataka

U suštini mi vršimo pohranjivanje vaših ličnih podataka dokle god je to neophodno za izvršavanje naših obostranih ugovornih obaveza, i dokle god je to u skladu sa našim zakonskim obavezama. Ukoliko više ne želite da koristimo vaše informacije uz pomoć kojih koristite našu Web-stranicu, možete zahtijevati da izbrišemo vaše lične informacije i da zatvorimo vaš TechSoup račun. Molimo da imate u vidu da, u slučaju da zahtijevate brisanje vaših ličnih informacija:

 • Možemo zadržati neke vaše lične informacije koje su nam potrebne za naše pravne poslovne interese, kao što je otkrivanje krađe i prevare i održavanje bezbijednosti i sprječavanje ugrožavanja bezbijednosti. Primjerice, ukoliko ukinemo neki TechSoup račun zbog prevare, ili iz bezbjedonosnih razloga, možemo i dalje zadržati određene lične informacije sa tog TechSoup računa, kako bismo spriječili tog korisnika, ili klijenta da otvori novi TechSoup račun nekada u budućnosti.
 • Možemo zadržati i koristiti vaše lične informacije u mjeri koja nam je potrebna za izvršavanje naših pravnih i zakonskih obaveza. Na primjer, TechSoup može zadržati neke od vaših ličnih informacija potrebnih poreskoj službi, potrebnih za izvještavanje ili potrebe revizije.
 • Informacije koje ste podijelili sa drugima (npr. vaše objave na forumima) mogu i dalje ostati javno vidljive na Web-stranici, čak i nakon zatvaranja vašeg TechSoup računa. U svakom slučaju, dijeljenje ovakvih informacija sa vama biće onemogućeno. U dodatku, neke kopije informacija o vama (npr. bilješke dnevnika) mogu ostati i dalje u našim bazama podataka, ali će biti odvojeni od ličnih identifikatora.
 • Zbog toga što održavamo Web-stranicu i čuvamo je od slučajnog ili namjernog gubitka ili uništenja podataka, preostale kopije vaših ličnih podataka ne mogu biti uklonjene iz našeg backup sistema jedan ograničeni vremenski period

5.5 Povlačenje saglasnosti i ograničenje u procesuiranju

Tamo gde ste dali svoju izričitu saglasnost za obradu vaših ličnih podataka od strane TechSoup-a, možete tu saglasnost povući u bilo kojem trenutku promjenom postavki vašeg naloga ili slanjem poruke TechSoup-u u kojoj ćete navesti tačno koju saglasnost povlačite. Imajte na umu da povlačenje vaše saglasnosti ne utiče na zakonitost bilo kakvih radnji vezanih za procesuiranje informacija na osnovu takvog pristanka prije njegovog povlačenja. Pored toga, u nekim pravnim sistemima, važeći zakon može vam dati pravo da ograničite načine na koje koristimo vaše lične podatke, naročito gdje (I) osporavate tačnost vaših ličnih informacija; (II) tamo gdje je obrada protuzakonita i protivite se brisanju vaših ličnih informacija; (III) nama više nisu potrebni vaši lični podaci u svrhu obrade, ali vi tražite informacije radi predavanja, izvršavanja ili odbrane vaših zakonskih zahtjeva; ili (IV) uložili ste prigovor na procesuiranje podataka u skladu sa Odjeljkom 5.6 i čekate na verifikaciju koja će pokazati da li legitimni osnovi TechSoup-a preovladavaju.

5.6 Prigovor na procesuiranje

U nekim pravnim sistemima, važeći zakon može vam omogućiti stavljanje prigovora na postupak usluge procesuiranja od strane TechSoup-a. U ovakvim slučajevima, možete zahtijevati da TechSoup ne procesuira vaše lične podatke za određene svrhe (uključujući profiliranje), gdje se takvo procesuiranje temelji na legitimnom interesu. Ukoliko uložite prigovor, TechSoup više neće procesuirati vaše lične podatke u ove svrhe, ukoliko  mi ne dokažemo da postoji pravna osnova za to, ili je takva vrsta procesuiranja potrebna za uspostavljanje, izvršavanje ili odbranu pravnih zahtjeva.

U svakom trenutku, bez obzira na važeće zakone, možete uložiti prigovor na naš način procesuiranja vaših ličnih podataka u svrhu direktnog marketinga. U bilo kojem trenutku možete zatražiti od TechSoup-a prestanak obrade vaših podataka u svrhu direktnog marketinga slanjem e-pošte na support@techsoupbalkans.org.

5.7 Ulaganje žalbi

U skladu sa GDPR, imate pravo uložiti žalbu na sve aktivnosti  TechSoup-a koje se tiču procesuiranja podataka Uredu povjerenika za informisanje u Velikoj Britaniji; za sve žalbe koje nisu u vezi sa GDPR, ne postoji ništa u ovoj Politici privatnosti što bi vas moglo ograničavati da uložite žalbu pred bilo kojom odgovarajućom pravnom institucijom.

6. GLOBALNO DJELOVANJE

Kako bismo bolje vršili naše globalne operacije, TechSoup može prenijeti, pohraniti i procesuirati vaše podatke unutar naše porodice organizacija za javnu dobrobit, ili unutar provajdera usluga koji se nalaze u Evropi, Indiji, Aziji i Sjevernoj i Južnoj Americi. Zakoni u tim zemljama mogu se razlikovati od zakona koji se primjenjuju u vašoj zemlji. Na primjer, podaci prikupljeni unutar EEA mogu se prenositi, pohranjivati i procesuirati izvan EEA za svrhe i u okviru baza kako je to opisano u ovoj Politici privatnosti. Tamo gdje vršimo prenos pohranjenih podataka i na mjestima gdje procesuiramo vaše lične podatke izvan EEA, osigurali smo odgovarajuće zaštitne mjere kako bi se osigurao odgovarajući nivo zaštite podataka.

6.1 EU model klauzula

Ukoliko se vaše informacije dijele sa korporativnim podružnicama, ili trećim stranama ili pružaocima usluga izvan EEA, prije nego što podijelimo vaše informacije s takvim korporativnim podržnicama ili pružaocem usluga treće strane, unaprijed smo uspostavili sva neophodna sredstva za osiguranje adekvatnog nivoa zaštite podataka. Ovaj sporazum može uključivati osnove EU modela klauzula (set klauzula koje je izdala Evropska komisija).

6.2 Prava na privatnost u Kaliforniji

Kalifornijsko zakonodavstvo dopušta korisnicima i klijentima koji su stanovnici Kalifornije da jednom godišnje zatraže i dobiju od nas besplatan popis trećih osoba kojima su dostupni njihovi lični podaci (ukoliko takvi postoje) za njihove direktne marketinške svrhe za prethodnu kalendarsku godinu, kao i vrstu osobnih podataka dostupnih ovim trećim osobama. Pogledajte odjeljak „Kontaktirajte nas“ ukoliko želite poslati ovakav zahtjev. TechSoup ne dijeli lične podatke s trećim stranama za svoje vlastite marketinške potrebe, bez vašeg prethodnog pristanka. U skladu s tim, možete spriječiti dostupnost vaših ličnih podataka trećim stranama u svrhu marketinga tako što nećete dati svoju saglasnost.

7. SIGURNOST

Kontinuirano primjenjujemo i ažuriramo administrativne, tehničke i fizičke mjere sigurnosti kako bismo zaštitili vaše informacije od neovlaštenog pristupa, gubitka, uništenja ili izmjene. Neke od zaštitnih mjera koje koristimo za zaštitu vaših podataka su vatrozid i šifriranje podataka te kontrole pristupa informacijama. Ako znate ili imate razloga vjerovati da su vaši akreditivi TechSoup računa izgubljeni, ukradeni, zloupotrebljeni, ili na drugi način ugroženi, kao i u slučaju bilo kakve stvarne i opravdane sumnje u neovlaštenu upotrebu vašeg TechSoup računa, kontaktirajte nas slijedeći upute u odjeljku 'Kontaktirajte nas' kako je navedeno niže u tekstu.

8. IZMJENE POLITIKE PRIVATNOSTI

TechSoup zadržava prava na izmjenu ove Politike privatnosti u bilo kojem trenutku, u skladu sa ovom odredbom. Ukoliko napravimo izmjenu u ovoj Politici privatnosti, objavićemo revidiranu Politiku privatnosti na našj Web-stranici, te ažurirati datum izmjene u odjeljku „Zadnje ažuriranje“ u vrhu Web-stranice gdje se nalazi ova Politika privatnosti. Također ćemo vam poslati obavijest o modifikaciji, putem e-maila najmanje trideset (30) dana prije datuma stupanja na snagu izmjene. Ukoliko se ne slažete sa revidiranom Politikom privatnosti, možete otkazati svoj račun. Ukoliko ne otkažete svoj račun prije stupanja na snagu revidirane Politike privatnosti, vaše daljnje korištenje ove Web-stranice će se odvijati u skladu sa revidiranom Politikom privatnosti.

9. KONTAKTIRAJTE NAS

Ukoliko imate bilo kakvih informacija u vezi sa Politikom privatnosti, ili o načinu sprovođenja prakse TechSoup-a, možete nam pisati na e-mail:  support@techsoupbalkans.org ili nas kontaktirati na: TechSoup Balkans, Splitska 14, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

Sa zadovoljstvom očekujemo vaše povratne informacije!