Zoom Meetings Business Plan 10-License Bundle, 1-godišnja pretplata - pristup diskontiranim stopama

prod-zoom-logo_Re-cut_Re-sized.png
SKU: G-50710
Administracijska naknada: €176.00
SolutionDonor PartnerMediaPlatform
Opis: 

Vaša organizacija će imati najviše koristi od ove ponude ako vam trebaju najmanje dva hosta ili ako želite koristiti dodatke. Pogledajte odeljak Detalji i troškovi usluge za više informacija.

Zoom Meetings Business Plan u jednoj platformi objedinjuje video i audio konferencije, jednostavne online sastanke i grupno slanje poruka. Zoom sastanci se mogu voditi na mobilnim uređajima, na kućnim računarima ili u hardverski opremljenim konferencijskim dvoranama. Sastanak može imati jednog poslužitelja [Host] i do maksimalno 100 sudionika. Svi sudionici mogu biti na video-ekranu. Dodaci, koji su opcionalni, omogućavaju veće sastanke, prošireni zvuk, prošireno snimanje u oblaku, softverski priključak za sobu i webinarske alate. Dodaci se mogu dodati u bilo kojem trenutku tokom godine u kojoj imate godišnju pretplatu.

Ova ponuda omogućava popust od 50% na jednogodišnju pretplatu za 10 poslužitelja koji su novi pretplatnici. Nakon što se prijavite za ovu ponudu i platite TechSoup-ovu administrativnu naknadu, morate također platiti Zoom-u 999,50 američkih dolara za diskontiranu pretplatu. Možete dodati više poslužitelja, maksimalno 49 za dodatnih 99,95 američkih dolara za svakog dodatnog poslužitelja. Popust na dodatke je također 50% na cijenu sastanka. Vidi Za više informacija pogledajte Details and Service Costs [Pojedinosti i cijene usluga].

Prednosti za organizacije

Zoom sastanke možete koristiti

 • Da povežete lokalne i udaljene članove tima
 • Da se sastanete sa kolegama, partnerima, donatorima, volonterima i članovima
 • Da obučite zaposlenike ili populacije kojima ste na usluzi

Glavne karakteristike

 • Branding: Možete formirati brendirane stranice za sastanke, e-mail-ove i URL-ove.
 • Visokokvalitetni video i audio: Možete prikazati video do maksimalno 720p.
 • Screen sharing: Svaki sudionik može dijeliti ekran s grupom. Poslužitelj može dozvoliti da više sudionika dijeli svoje ekrane istovremeno. Možete obilježiti dijeljene ekrane.
 • Recording: Možete snimati sastanke u MP4 formatu [video], M4A [audio] ili u tekstualnom formatu. Možete ih pohraniti lokalno ili u oblaku, s tim da se za preko 1GB plaća dodatno.
 • Scheduling from Outlook and Chrome: S besplatnim dodacima možete zakazivati sastanke direktno sa kalendara Outlook-a ili Google kalendara.
 • Opcionalni dodaci:
  • Zoom Video Webinars: Do 50 sudionika sa glasanjem, praktične vježbe i još mnogo toga
  • Zoom Rooms: Softver za vođenje i upravljanje Zoom sastancima u konferencijskim dvoranama koje su opremljene standardnim hardverom
  • Zoom H.323/SIP Connector: Softver za vođenje Zoom sastanaka u konferencijskim dvoranama opremljenim hardverom koji zadovoljava standarde H.323 ili SIP standarde
  • Veliki sastanci: proširenje do 500 sudionika

Više o ovome možete pronaći na internetskoj stranici Zoom-a.

Podrška

Zoom korisnička podrška uključuje besplatnu pomoć u vezi s elektronskom poštom ili razgovorima 24 sata sedmično, 365 dana u godini, obuke za zahtjev ili uživo, i detaljnu bazu znanja.

Detalji i troškovi usluge

Zahtjevi sistema

Pogledajte zahtjeve sistema za Zoom sastanke:

 
Datum početka Vaša jednogodišnja pretplata počinje teći na dan odobrenja zahtjeva za proizvod, a ne na datum postavljanja računa.
Diskonirane cijene

Ova ponuda omogućava popust od 50% na jednogodišnju pretplatu za 10 poslužitelja na trenutne cijene Zoom-a. Nakon što se prijavite za ovu ponudu i platite TechSoup-ovu administrativnu naknadu, morate također platiti Zoom-u 999,50 američkih dolara za diskontiranu pretplatu.

Možete dodati više poslužitelja, maksimalno 49 za dodatnih 99,95 američkih dolara za svakog dodatnog poslužitelja.

Diskontirana pretplata omogućuje svakom licenciranom poslužitelju da održava neograničen broj online sastanaka u trajanju od jedne godine. Na svakom sastanku možet biti maksimalno 100 sudionika.

 
Diskontirane cijene za dodatne usluge

Ova ponuda omogućuje popust od 50% na trenutne cijene dodataka Zoom-a. Dodatne usluge možete dodati u bilo koje vrijeme u toku godine za koju imate pretplatu. Za djelomične godine, godišnja cijena će biti proporcionalno podijeljena. Zoom-u ćete platiti sljedeće iznose.

 • Zoom Video Webinari [godišnje]:
  • 100 sudionika: $200 po poslužitelju
  • 500 sudionika: $700 po poslužitelju
  • 1.000 sudionika: $1,700 po poslužitelju
  • 3.000 sudionika: $4,950 po poslužitelju
  • 5.000 sudionika: $12,450 po poslužitelju
  • 10.000 sudionika: $32,450 po poslužitelju
 • Zoom sobe [godišnje]: $249.50 po sobi
 • Zoom H.323/SIP Connector [godišnje]: $249.50 po priključku
 • Veliki sastanci [godišnje]:
  • 500 sudionika: $600 po poslužitelju
Potreban je jednogodišnji, unaprijed plaćeni ugovor o uslugama Morate se složiti da unaprijed platite Zoom-u za jednogodišnji ugovor o uslugama, koji se ne može refundirati. Vidi Uvjeti za usluge Zoom-a.
Nastavak usluge nakon godinu dana

Da bi nastavili ostvarivati pristup proizvodu Zoom Meetings Business Plan Bundle po isteku prve godine pretplate, Zoom zahtijeva da svake godine iznova potvrdimo ispunjavate li uvjete za ovaj proizvod. Ako blagovremeno ne potvrdite da ispunjavate uvjete ili da ih više ne ispunjavate, Zoom će naplatiti punu maloprodajnu cijenu pretplate.

Prije nego vaša pretplata istekne, TechSoup i Zoom će vam poslati porukom kojom vas podjeća da će vam pretplata uskoro isteći. Ta će vas poruka informirati o radnjama koje možete poduzeti da obnovite ili raskinete svoj ugovor o pretplati. Obnova za sobom povlači administrativnu naknadu od 190 američkih dolara.

 
Postojeći pretplatnici ne ispunjavaju uvjete Ovu ponudu možete zatražiti samo ako ukoliko niste postojeći pretplatnik Zoom-a.
Pregledavanje Zoom sastanaka Zoom besplatno nudi potpuno opremljen osnovni program sa neograničenim brojem sastanaka. Sastanci u okviru osnovnog programa ograničeni su na 40 minuta, a mogu imati tri ili više učesnika.
Potreba kreditna kartica Za plaćanje diskonitranih usluga, Zoom zahtijeva broj kreditne kartice.