Microsoft

 

Microsoft со задоволство склучи партнерство со TechSoup Balkans за да донира широк опсег софтверски производи за непрофитни организации и јавни библиотеки. Достапни се стотици професионални и корпоративни производи на Microsoft. TechSoup Balkans наплаќа мал административен надомест за добитниците на донации, за да можеме да ви ги понудиме услугите.

Прифатливост
Организациите мора да ги исполнуваат сите насоки на Microsoft за правилата, прифатливоста и ограничувањата за да можат да добиваат софтверски донации преку оваа програма

Дознајте повеќе за Програмата за донации на Microsoft
TechSoup Balkans ги советува организациите да ја посетат страницата со нашиот Преглед на Програмата за донации на Microsoft. Таму може да дознаете повеќе за количеството на производи што може да ги побара една организација, посебните правила за софтверот што може да го инсталираат јавните библиотеки, како и за конкретните постапки за враќања. Оваа страница обезбедува и преглед на придобивките и правилата на Програмата на Microsoft за повеќе лиценци, преку којашто се доделуваат донираните производи, како и врски што ќе ви помогнат да најдете дополнителни информации од TechSoup Balkans и Microsoft.